Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift är att ta fram vad som ska göras för att uppnå de mål, uppdrag etcetera som kommunfullmäktige har tagit beslut om.

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för all verksamhet i kommunen. Det innebär alla de tjänster som vänder sig till medborgarna samt funktioner som ekonomi, kansli, kommunikation och personal.

Ansvar:

 • arbetsmarknads- och näringslivsåtgärder.
 • beroende och missbruk.
 • brottsförebyggande arbete.
 • detaljplaner, mark- och exploatering.
 • ekonomiskt bistånd.
 • energirådgivning.
 • Individ och familjeomsorg.
 • Integration.
 • IT.
 • kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.
 • kommunikation och marknadsföring.
 • konsument-, budget och skuldrådgivning.
 • kostproduktion.
 • kultur och fritid.
 • landsbygdsutveckling.
 • miljö.
 • räddningstjänst.
 • skola och barnomsorg.
 • stöd och service till funktionshindrade.
 • turism.
 • upphandling.
 • äldreomsorg.

Kommunstyrelsen har elva ordinarie ledamöter, elva ersättare och en insynsplats.
De är valda av kommunfullmäktige.

Protokoll och kallelser med handlingar

Kontakt

Mats Annerfeldt (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång