Finspångs kommun

Språk/Language

Bergslagsvägen och Bergslagstorget

Från genomfart och transport till vistelse, aktivitet och umgänge!

Finspångs centrum byggs om för att skapa en plats där människor, liv och aktivitet uppmuntras och får ta plats. Finspångs centrum ska vara en självklar plats där människor kan vistas och umgås, en plats som är tillgänglig och uppmuntrar till kultur, service och handel.

Ett levande centrum att vara stolt över.

Projektets olika delar

För bibehålla ett tillgänglig centrum under projektets gång har ombyggnationen delats upp i två delar som i sin tur består av olika etapper.

Del 1 Bergslagsvägen

Under hösten 2020 påbörjades arbetet med projektets första del, att bygga om Bergslagsvägen mellan vallonplatsen och Hyttvägen. Del 1 bestod av tre etapper och blev klart under sensommaren 2021.

Del 2 Bergslagstorget

Under våren 2022 påbörjades arbetet med projektets andra del, att bygga om Bergslagstorget, ytan utanför Joans och Kristallen, samt vägsträckan mellan Vallonplatsen och Finsterwaldevägen. Arbetet består av 6 etapper där varje etapp ska vara i brukbart skick innan nästa påbörjas och beräknas vara helt klart under senhösten 2023.

Följ projektet

2023-11-29

I skrivande stund sätts lamporna upp i julgranen på torget och det snöar lätt, det bådar gott för en fin 1:a advent och den kommande invigningen för Bergslagsvägen etapp 2 den 8 december.

Arbetet med Finsterwaldevägen har gått mycket bra, så pass bra att vi i samband med att bussen åter trafikerar torget den 1 december även kommer kunna ta bort allt avstängningsmaterial från Vallonplatsen ned till Finsterwaldevägen.

Vissa delar på Finsterwaldevägen kommer fortsatt vara inhägnat då vi har en del mindre arbete kvar. Bilarna kommer kunna passera men vi ber er att köra försiktigt i området och visa hänsyn till de som fortfarande finns kvar i området för att slutföra projektet.

Detta blir det sista inlägget för projektet Bergslagsvägen etapp 2, passar därför på att tacka för Ert stora tålamod under hela processen.

2023-11-07

Idag har vi genomfört slutbesiktning av Bergslagsvägen och Bergslagstorget. Anläggningen har i sin helhet fått betyget med beröm godkänt, vilket känns toppen!

Nu kvarstår lite arbete på Finsterwaldevägen, tidplanen ser ut att hålla än så länge och det beräknas vara färdigt den 21 december.

Den nya fontänen kommer också att förädlas med ett konstverk den 17 november, vi håller tummarna för att vi har vädret med oss så vi kan se fontänen komplett innan det blir dags för vintervila.

2023-10-18

Från och med måndag den 23 oktober kommer del av Finsterwaldevägen vara avstängd på grund av arbete i gatan, se arbetsområde på kartskiss nedan. Arbetet beräknas vara klart den 21 december.

Hållplatsläge Bergslagstorget kommer stängas under perioden och tillfällig hållplats för tätortstrafiken kommer vara Finspångs station.

Gång och cykel i riktning mot Östra Finspång genom centrum omdirigeras något till att gälla Bergslagsvägen-Stationsvägen-Finnvedsvägen.

Samtliga parkeringar i området kommer vara tillgängliga under hela byggperioden.

2023-10-13

Oktober är här med sina krispiga mornar och sin vackra färgpalett i naturen. På Bergslagstorget pågår arbetet för fullt med att färdigställa kvarvarande ytor och sätta samman fontänens alla delar.

Området utanför butikerna är klart och stråket mellan Förvaltningstorget och Bergslagstorget tillsammans med sträckan mellan Vallonplatsen vidare mot Finsterwaldevägen är öppen för gående och cyklister.

Under v 42 kommer vi få en större leverans av växter och lökar. Det är nu växtbäddarna utmed etapp 5 och 6 ska fyllas med blommor inför våren.

Som tidigare sagt är vi tacksamma för ert stora tålamod under byggnationen!

2023-09-01

Den första höstmånaden är här och vi hoppas att september kommer visa sig från sin allra bästa sida och ge oss lite sol och värme.

Sen sist har vi bland annat knutit ihop stråket mellan Vallonplatsen och Finsterwaldevägen för gång- och cykel, rivit gammal marksten och gjort en ny dagvattenlösning utanför Kalkugnen. Stråket från Joans mot Kristallens entré är i stort klart och arbetet med att lägga dit de sista ytorna utanför resurangen Aya sushi pågår för fullt.

Framåt kommer vi fortsätta med fontänen och där bottenstenarna nu läggs på plats. Arbetet med att lägga marksten i området kring Kalkugnen har inletts och först på tur är området utanför fastighetsmäklaren, i närtid kommer även markstenen på övrig yta utanför Kalkugnen att börja läggas tillsammans med montering av bänkar.

Vi ser med spänning fram emot hösten och vad den har att ge!

2023-06-20

Semesterperioden närmar sig med stormsteg och det har blivit dags för en paus i byggnationen som då gör det möjligt att öppna ett antal passager. Under vecka 28 kommer trappan mellan förvaltningstorget och Bergslagstorget tillsammans med gångstråket mot Kristallens entré öppnas upp för öka framkomligheten för gående och cyklister.

Under veckorna 29-31 har entreprenören för Bergslagsvägen etapp 2 semester och byggnationen kommer då ta en paus.

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!

2023-05-24

Efter önskemål från verksamheterna har byggboden nere på torgytan flyttas. Det innebär att området nu är öppnare och mer överblickbar. Ny placeringen är Bruksparken och där närmare bestämt vid två av besöksparkeringsplatserna invid Vattenleken.

Armaturerna till belysningsmasterna har kommit på plats, när allt är inkopplat och klart kommer de att tändas upp. I samband med detta tar vi bort den portabla masten som har lyst upp området under en längre tid.

Läggning av marksten pågår för fullt på Bergslagsvägen och ned mot Kristallens entré. Tillsammans med detta fortsätter arbetet med planteringarna vid området som kallas för grävlingsgrytet samtidigt som trappan och murarna i området har tagit form.  

2023-05-05

Arbetet med att färdigställa projektet Bergslagsvägen pågår för fullt och det är många moment är igång samtidigt som nya ska påbörjas. Ett av momenten som påbörjas är en uppfräschning av busskuren på Bergslagstorget. Arbetet påbörjas den 8 maj  och omfattar ny belysning, utbytta glas, nya hängrännor, omlackerade sitsar samt målade ytor. Arbetet beräknas pågå under cirka två veckors tid.

Bussen kommer trafikera området som vanligt.

2023-04-18

Solen skiner, luften vibrerar av vår och en känsla av att saker och ting blir en aning lättare infinner sig. Arbetet med Bergslagsvägen etapp 2 påverkas även det positivt och arbetet pågår för fullt efter ett litet tapp under några kalla perioder.

Inom projektet kommer flera moment att påbörjas under de närmaste veckorna. Vår nya mur nere vid Kristallens entré är påbörjad och pollare längs gångstråket är på plats. Plattläggningen från Vallonplatsen och nedåt gatan är även den påbörjad och under slutet av denna veckan kommer gjutning av muren vid den stora planteringen på torget att påbörjas. Under nästa vecka ligger leverans av träd, buskar och perenner inplanerade. Det är växtbäddarna på etapp 2, 2:2 och 4 som kommer fyllas med buskar, träd och växter som blåbärstry, trädgårdsnäva, lammöron, prydnadsgräs med mera.

Vi passar på att önska er en härlig vår och tackar samtidigt för ert stora tålamod i och med ombyggnationen av Bergslagsvägen och Bergslagstorget.

2023-03-09

När vi nu kommer in i en ny fas i omgestaltningen av Bergslagsvägen så kommer vi behöva utöka arbetsområdet till att omfatta gång- och cykelstråket längs med Kristallens fasad, sträckan från Vallonplatsen i riktning mot Kristallens entré. Vi har hitintills haft det gynnsamma vädret med oss men med den nya snön som kom igår så är vi lite osäkra på tidpunkten. Grundtanken är att vi från och med måndag den 20 mars kommer utöka arbetsområdet och det kommer innebära att de som går eller cyklar till eller från Vallonplatsen via torget kommer bli hänvisade till alternativa gång- och cykelvägar, se kartbild nedan.

Trappan vid hotellet tillsammans med den interna trappan till butikerna vid torget är möjliga att använda. Det kommer även finnas möjlighet att ta sig till sina målpunkter via Förvaltningstorget, mot entrén till biblioteket och butikerna i Kristallen alternativt sträckan förbi Pressbyrån vidare ner mot torget.

Skyltar kommer sättas upp som visar de alternativa gång -och cykelvägarna.

Sträckan utanför Handelsbanken, Systembolaget vidare mot Kristallens entré kommer fortsatt vara fullt tillgänglig och området utanför Joan´s och Grillen kommer inte att beröras av denna förändring.

Vår populära torghandel kommer fortsatt finnas på plats vid de utökade torgplatserna i området utanför Joan´s.

Cykelparkeringar vid Grillen, Joan´s och vid Stjärnurmakaren finns att tillgå samtidigt som bilparkeringarna på torget och parkeringsfickan mot Bruksparken är tillgängliga som vanligt.

Vi passar på att tacka Er för Ert stora tålamod i och med ombyggnationen av Bergslagsvägen och Bergslagstorget.

2023-02-08

Lite kort information kring varför det låter nere på Bergslagstorget och vad som kommer ske i närtid.

Det gynnsamma vädret innebär att vi fortsatt kan arbeta med markarbetet nere på Bergslagstorget. Snickare är på plats för att ta fram formar för de murar som ska stå i anslutning till den stora planteringen samtidigt som arbetet med den nya trappan ned mot torget pågår.

Som vi tidigare kommunicerat har vi stött på berg i gatan. Rivning av asfalt i gatan pågår och det visar sig att vi behöver fortsätta med att spräcka berg längs med gatan. Arbetet med spräckning har påbörjats vilket i sin tur innebär att det kommer låta en hel del i området ett tag framöver.

Som vi tidigare sagt är vi mycket tacksamma för ert stora tålamod i och med ombyggnationen av Bergslagsvägen och Bergslagstorget.

2023-02-02

Vid rivning av Bergslagsvägens ytskikt har vi stött på ytterligare berg. Detta innebär att vi från och med måndag den 6 februari kommer stänga av hela vägsträckan mellan Vallonplatsen och Stationsvägen. Avstängningen sker för att kunna genomföra de åtgärder som krävs för det fortsatta arbetet med att iordningställa området och samtidigt säkerställa tryggheten för allmänheten och de som arbetar på platsen.

Stråket för gång och cykel mellan Vallonplatsen, entrén till Kristallen och Finsterwaldevägen kommer fortsatt vara tillgänglig.

2023-01-13

I samband med det fortsatta arbetet på Bergslagstorget införs nu enkelriktad trafik på sträckan mellan Finsterwaldervägen och Kalkugnsvägen i riktning mot Kalkugnsvägen. I korsningen från Bergslagsvägen ner mot Stationsvägen får sedan tidigare endast busstrafik föras.

2023-01-01

God fortsättning på det nya året!

Arbetet med Bergslagsvägen etapp 2 kommer starta upp igen under vecka 2. Innan juluppehållet påbörjades rivning av den stora planteringen på Bergslagstorget. I samband med det stötte vi på berg som medför att vi kommer behöva ta bort den del av berget som hindrar det fortsatta arbetet med att iordningställa området.

Från och med v.2 kommer en borrvagn att komma på plats för att påbörja arbetet med att spräcka berget. I samband med arbetet finns det risk för att flisor kan flyga iväg, vi kommer därför som en säkerhetsåtgärd hänga upp skydd på byggstängslet. Skyddet kommer även delvis att hindra dammet att röra sig helt fritt över torget.

Arbetet kommer medföra höga ljud, vi ber om er förståelse för detta och tackar samtidigt för ert tålamod i och med ombyggnationen av Bergslagstorget.

2022-12-20

Mellan 23 december och 9 januari kommer byggnationen av Bergslagsvägen etapp 2 att ta julledigt. Efter 9 januari kommer arbetet behöva anpassas till väderleken då snö och kyla kommer styra hur mycket och vad som går att göra.

Vi tackar för ert tålamod under byggnationen och önskar er alla en riktigt God Jul!

2022-12-05

Om vi har vädret med oss kommer en förbesiktning på etapp 2:2 och 4 att genomföras under denna veckan. Vid klartecken från besiktningsman kommer ytan att stängslas av och bli tillgänglig för oss som vistas på platsen. Arbetet med belysning i både Jimmysar och stolpar fortgår enligt tidplan och där spotbelysning står näst på tur.

När vi nu lämnar de besiktade områdena kommer arbetet att gå in i en ny fas. Vi kommer gå in området för trappan mot torget och den stora planteringen, ett området som omfattar flera stora moment och som kommer vara mer tidskrävande än föregående etapper. Inhägnat område kommer sträcka sig från Vallonplatsen, längs trottoar vidare ned mot torget, se rött område i nedanstående bild. Parkeringen kommer fortsatt vara fullt tillgänglig tillsammans med övriga områden.

För att komma till butikerna i Kalkugnen så kommer två av fyra ingångar till torget hållas öppna, från Grillen och trappen inne i fastigheten, se blåmarkerade flödespilar i nedanstående bild. Riktningspilar kommer även sättas upp på byggstaketet för att ytterligare förtydliga ingången från torget.

Samtidigt får gående och cyklar tillbaka sitt område längs med Kristallen. Bergslagsvägen förbi kommunhuset kommer bli enkelriktad för biltrafik, i riktning från Finsterwaldevägen mot Vallonplatsen.

Vår populära torghandel kommer fortsätta som tidigare men nu på en ny plats i området.

2022-11-21

Idag vaknade vi upp till ett vackert vinterlandskap som bidrar med ett tystare och ljusare landskap, men det bidrar även med en del utmaningar både för gemene man och för våra entreprenörer. Påverkan av snö innebär att arbete inom projektet Bergslagsvägen nu fokuseras till plattläggning under tak utanför Joans och ett fortsatt schaktarbete i området för fontänen. Asfaltering i området för befintlig cykelväg invid Finstervaldevägen kommer även genomföras i direkt närtid för att knyta ihop det nya med detta gamla. Detta innebär att byggstaketet på etapp 2:2 kommer att kunna tas bort.

Ett avsteg från kommunicerad planering av byggnation inom etapperna kommer behöva göras. Under v.47 runt den 23-24 november kommer vi gå in i området för etapp 6 och specifikt området kring berget utanför Kristallens entré. Arbetet innebär att vi kommer stängsla in området kring berget utanför entrén till Kristallen och gångvägen längs med fasaden. Gående hänvisas till befintlig trottoar längs med den stora planteringen och cyklisterna kommer få samsas med bilarna på befintlig väg. Entrén till Kristallen kommer inte att beröras utan kommer vara tillgänglig.

Orsaken till avsteget är att vi behöver lokalisera bergets utbredning för den framtida trappan som kommer anläggas i området. I samband med detta kommer träden längs med cykelvägen att tas bort då de inte har någon livskraft kvar. Emellertid är det stora trädet utanför Handelsbanken starkt och kommer att stå kvar på sin plats.

2022-11-03

Perennerna har nu flyttats och fått en ny placering i Bruksparken, det blir spännande att under våren och sommaren kunna följa blomningen i den nya planteringen.

Arbetet med den nya rampen med tillhörande beläggning till garaget är nu färdigt och bilarna har flyttat tillbaka från den tillfälliga platsen i De Geergaraget.

Våra trafikstyrande stenelipser har kommit på plats och är utplacerade på strategiska platser, även ljusskulpturerna ”Jimmysar” är på plats men ännu inte ljussatta. I väntan på den ordinarie belysningen har en tillfällig belysning satts upp på etapp 1 och 2 för att göra området ljusare nu när mörkret faller tidigare på dagarna.

Arbetet med omgestaltningen fortsätter närmast med markbeläggning på etapp 4 utanför Grillen. I skrivande stund har området kring fontänen hägnats in och arbetet med att montera ner fontänen har påbörjats. Efter detta ska marksten rivas och schaktning i området göras innan det är dags för den nya fontänen att komma på plats på sitt nya läge. En avskärmningen med gul duk mellan byggarbetsplats och torgytan har skett som en säkerhetsåtgärd mot allmänheten då det finns risk för att betongsplitter skvätter i väg vid rivningen av fontänens grundplatta. Den gula duken kommer tas bort när arbetet med plattan är klart.

2022-10-18

Under veckan kommer vi påbörja arbetet med att flytta perennerna i den stora planteringen på Bergslagstorget. Perennerna kommer återanvändas och får nu en ny placering i Bruksparken där de kommer sprida sin blomprakt.

2022-10-14
Just nu är vi i slutfasen i arbetet på etapp 2:2. Förutsatt att inget oförutsett händer kommer det inom ett par veckor finnas bänkar och del av utsmyckning på plats. Samtidigt pågår arbetet för fullt med etapp 4.

Rivning av gammal markbeläggning har skett och träden som inte hade livskraft kvar har tagits bort. Ramper från parkering mot torgytan och mot infart till det privatägda garaget som ligger i anslutning till trappan upp mot Vallonvägen har gjutits.

Nu fortgår arbetet utanför Grillen med ny plantering och en hel del schaktarbeten kvarstår innan det är dags för läggning utav ny marksten, montering av bänkar och belysning. Etapp 4 beräknas vara klar framåt december om vi har vädret med oss.

2022-09-12
Arbetet med etapp 2, på torget fortsätter med markarbete utanför Joans. Det kommer vara möjligt att nå restaurangen under hela byggperioden.
Därefter går arbetet vidare med projektets etapp 4 med start under vecka 38.

2022-07-04
Den första etappen av projektets andra del, Bergslagstorget, är nu färdig och område 1 öppnas upp för fordonstrafik. Från och med den 4 juli kommer tätortsbussen att återigen trafikera Bergslagstorget.

2022-04-19
Finspångs kommun har, efter upphandling, kontrakterat Svensk Mark och Anläggningsbolagen i Öst AB för att utföra ombyggnationen av sträckan mellan Vallonplatsen mot korsningen Finsterwaldervägen, Bergslagstorget och ytan utanför Joans och Kristallen.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Planeringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång