Finspångs kommun

Språk/Language

Cykla i Finspång

År 2020 rankades Finspång högst bland landets mindre kommuner i Cykelfrämjadets studie, kommunvelometern. Här finns cirka 90 kilometer gång- och cykelväg och i Finspångs kommun arbetas det frekvent med att göra det smidigt och lätt för dig som vill ha cykeln som transportmedel.

Gångväg och cykelväg med träd och fält på sidorna.

- Finspång har börjat satsa på cykling, något som blir synligt i Kommunvelometern där Finspång klättrat i placeringen. Att bygga för cykel är en god framtidsinvestering i kommunens miljöarbete och för kommuninvånarnas hälsa, men det kräver långsiktighet. Jag hoppas att de fortsätter på den inslagna vägen så att fler kan och vill välja cykeln, säger Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet.

Cykelvänligast

Nationella cykelrådet

Finspångs kommun är stolta över att ingå i det nationella cykelrådet. Ett forum för samverkan inom det nationella arbetet med ökad och säker cykling. Det leds av Trafikverket och tar fram ett nationellt cykelbokslut som beskriver cyklandets utveckling på nationell nivå.

Hållbarhetsveckan

Vinnaren i hållbarhetsveckans cykeltävling 2024 är utsedd!🥇

I Finspångs kommun arrangeras flera aktiviteter under året för att uppmuntra fler till att cykla.

Under årets hållbarhetsvecka hölls en tävling där varje deltagare deltog i ett cykelquiz och delade med sig av sitt bästa cykelminne.

Årets vinnare är Maria Junsten som delade med sig av det här härliga cykelminnet:

💬 Det första jag kommer att tänka på är när jag en tidig morgon i maj cyklade längs banvallen ända ut till Borggård. Vitsipporna blommade och fåglarna kvittrade, det var sagolikt vackert och jag var alldeles ensam på vägen.

Stort grattis till Maria och tack till alla andra som deltog!

Vinnare

Cykelns dag 3 juni

Den 3 juni varje år är det cykelns dag, i Finspångs kommun anordnas aktiviteter för att uppmärksamma dagen.

Schema över dagen

13-17

Välkommen till Bergslagstorget för att prova en elcykel. Du kan också träffa kommunens energirådgivare, fordonssamordnare och trafikingenjör.

13.30

Miljö- och samhällsbyggnadsråd Hugo Andersson presenterar årets cykelpendlare 2024 i Finspångs kommun.

Varje år mellan 16 och 22 september, anordnas den europeiska mobilitetsveckan i hela Europa. Syftet är att lyfta det hållbara resandet. Ett schema för aktiviteterna i Finspångs kommun publiceras under sommaren.

Cyklistvelometern är Cykelfrämjandets rikstäckande nöjdhetsundersökning bland personer som cyklar. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur cyklister ser på frågor som rör cykling samt utvärdera cyklandet på kommunnivå. Undersökningen är baserad på en webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år. Under våren och sommaren 2020 genomfördes Cyklistvelometern för andra gången och då toppade Finspång i rankingen bland mindre kommuner med upp till 50 000 invånare.

Vid 2022 års deltagande hamnade vi på pallplats och knep silvret i kategorin små kommuner. Vi har fått högt resultat ibland annat inom området framkomlighet i cykelvägnätet. Vi kan även se att det finns en otrygghet som är kopplat till lastbilar

Hugo Andersson, samhällsbyggnadsråd

Vad är en hållbar resa?

Alla resa hållbart handlar om att minimera klimatutsläppen. Varje gång du ska resa eller transportera dig har du möjligheten att att göra ett val för klimatet.

Varje gång du väljer cykeln, bussen eller en promenad så gör du en insats för klimatet. Genom att planera ett resfritt möte, använda dig av en bilpool eller samåka så väljer du också ett levnadssätt som har mindre påverkan på klimatet. Det finns många sätt att göra en insats för klimatet i vardagen utöver cykeln. Var med och gör en hjälteinsats - på det sätt som fungerar för dig.

Kontakt

Henrik Widgren
Energi- och klimatrådgivning
Bygg- och miljöenheten

0122-857 86
energiradgivning@finspang.se

Telefontid: Måndag-Fredag 9.00-14.30

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Planeringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs kommun
Växel och reception
Kommunhuset

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång