Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande kallas gemensamt för presidium. Tillsammans planerar presidiet för fullmäktiges sammanträden.

Ordföranden ansvarar för att leda fullmäktiges möten, med stöd av förste och andre vice ordförande. Om ordföranden inte kan delta vid ett sammanträde är det i stället i turordning förste eller andre vice ordförande som leder mötet.

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Åsa Johansson (C)
Förste vice ordförande
Kommunfullmäktige

asa.johansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Narcissa Gvozdar-Tellefsen (M)
Andre vice ordförande
Kommunfullmäktige

narcissa.gvozdar-tellefsen@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Kontakt

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Åsa Johansson (C)
Förste vice ordförande
Kommunfullmäktige

asa.johansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Narcissa Gvozdar-Tellefsen (M)
Andre vice ordförande
Kommunfullmäktige

narcissa.gvozdar-tellefsen@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång