Finspångs kommun

Språk/Language

Projekt för lekplatser

Pågående och kommande projekt för anläggande och upprustning av lekplatser.

Lekplatsen i Vibjörnsparken, anlagd 2017.

Under 2020 har lekplatsen i Bruksparken rustats upp samt att en vattenlek har anlagts.

Under 2020 har en ny lekplats anlagts på Östra Hårstorp.

Kontakt

Planeringsenheten
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång