Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunens flaggning

Finspångs kommun flaggar alla allmänna flaggdagar, vissa nationella minoriteter och övriga flaggdagar.

 Allmänna flaggdagar

Datum

Orsak

Flaggor och placering

1 jan

Nyårsdagen

4 Bergslagsbron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

28 jan

Kungens namnsdag

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

12 mars

Kronprinsessans namnsdag

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

Påskdagen

Påskdagen

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

30 apr

Kungens födelsedag

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

1 maj

Första maj

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

Pingstdagen

Pingstdagen

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

29 maj

Veterandagen

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

6 jun

Nationaldagen

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

Midsommardagen

Midsommardagen

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

14 jul

Kronprinsessans födelsedag

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

8 aug

Drottningens namnsdag

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

Val till riksdagen

Val till riksdagen

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

24 okt

FN-dagen

Bron 2 FN + 2 svenska+ 1 förvaltningstorgets scen

6 nov

Gustav Adolfsdagen

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

10 dec

Nobeldagen

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

23 dec

Drottningens födelsedag

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

25 dec

Juldagen

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska


 Nationella minoriteters helgdagar

Datum

Orsak

Flaggor och placering

27 jan

Förintelsedagen

Bron 2 FN-flaggor+ 2 svenska

6 feb

Samernas nationaldag

Bron 2 samiska + 2 svenska

24 feb

Sverigefinnarnas dag

Bron 2 sverigefinska + 2 svenska

8 apr

Romernas dag

Bron 2 romska + 2 svenska

15 jul

Tornedalingarnas dag

Bron 2 tornedalen + 2 svenska

6 dec

Finlands självständighetsdag

Bron 2 finska + 2 svenska

Övrig flaggning

Datum

Orsak

Flaggor och placering

9 maj

Europadagen/EU-dagen

2 EU + 2 svenska bron + 1 förvaltningstorgets scen

juni

Skolavslutning

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

Kommunen kan också flagga vid särskilda händelser, till exempel vid vänortsbesök.

Även företag och organisationer har möjlighet att flagga på Bergslagsbron vid större event i Finspång. Kostnaden för denna flaggning faktureras företaget/organisationen. Ansökan om flaggning ska vara kommunen tillhanda senast fyra veckor före eventet.

Beslut om övrig flaggning fattas enligt kommunstyrelsens gällande delegationsordning. I särskilda fall kan synpunkter inhämtas från kommunstyrelsens presidium som underlag för beslutet. Vilka flaggor som får användas ska framgå av delegationsbeslutet.

Tid för flaggning

Generellt gäller följande flaggningstider: 1 mars till 31 oktober hissas flaggan klockan 8.
1 november till 28 (29) februari hissas flaggan klockan 9.
Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.

Flaggning på halv stång

Flaggning på halv stång, vid scenen på förvaltningstorget, sker på begravningsdagen för anställda och förtroendevalda som avlidit. Flaggan hissas på halv stång på morgonen. Vid begravningsaktens slut ska flaggan i topp varefter den halas och tas ner. Vid flaggning på halv stång på fristående flaggstång ska flaggan vara hissad till två tredjedelar av stångens höjd.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång