Finspångs kommun

Språk/Language

Projekt för rekreation och friluftsliv

Pågående och kommande projekt för rekreation och friluftsliv.

Tre personer i ett utegym.

Under 2021-2023 driver Friluftsfrämjandet, i samarbete med Finspångs kommun, projektet Lilla Äventyret. Projektet syftar till att väcka barns nyfikenhet, upptäckarglädje, utveckla barnens motorik och

kunskap om djur, natur och Allemansrätten i en autentisk miljö. I den första etappen har en naturstig skapats i Lunddalen med djurmodeller och informationsskyltar

Information om Friluftsfräljandet "lilla äventyret" kan läsas mer om via länen nedan.

Under 2021-2023 driver Finspångs Skid- och Orienteringsklubb i samarbete med Finspångs kommun projektet Hitta ut i Finspång. Alla kommuninvånare erbjuds gratis orienteringskartor där det finns instruktioner för att hitta checkpoints. Projektet är inriktat på friluftsliv, folkhälsa och naturupplevelser.

Familj, två vuxna och tre barn, sitter och tittar i en hittaut karta.
Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Kontakt

Robin Levander
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 11
robin.levander@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång