Finspångs kommun

Språk/Language

Brenäs och Kalbo

I det nordöstligaste hörnet av Finspångs kommun ligger Brenäs och Kalbo med omnejd, med cirka 400 invånare.

Väg genom Kalbo by i Skedevi socken.

I området finns Bränntorp, ett större fritidshusområde med ett par hundra fastigheter, där en mindre del används som permanentboende.

Området ligger delvis utmed Tisnarens södra strand. Tisnaren är utpekat i naturvårds­programmet som klass 1, det vill säga att området har bedömts ha det högsta naturvärdet. Området har flera intressanta kulturhistoriska platser som exempelvis torpanläggningen Finntorp. Tisnaren förbinds med andra sjöar genom den grävda Tisnare kanal.

Det finns några småorter kring Brenäs och Kalbo, som Tisnarbro och Nora.

Handel, service och skola

I området finns ingen dagligvarubutik, den närmsta finns i Katrineholm eller Rejmyre. Till Rejmyre är det drygt 22 kilometer från Brenäs och drygt 15 kilometer från Bränntorp.

Katrineholms tätort ligger 18 kilometer från Brenäs. I Katrineholm finns ett brett serviceutbud i form av bland annat sjukvård, bibliotek, handel, livsmedel och drivmedel.

I Brenäs finns det grundskola (F-6) samt förskola. Särskilda boenden för äldre finns i Rejmyre och Katrineholm.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång