Finspångs kommun

Språk/Language

För barn och unga som lever med våld

Barn och ungdomar som lever i familjer där det förekommer våld påverkas. De ser och hör våldet och kanske blir utsatta själva för våldet. Finspångs kommun ger stöd och hjälp till utsatta barn och ungdomar.

Barn och ungdomar som lever i familjer där det förekommer våld upplever och bevittnar våldet. Många vuxna tror att barnen inte ser och hör det våld som förekommer - det stämmer inte. De flesta barn och ungdomar som lever i familjerna både ser och hör våldet. Det påverkar barnen och ger upphov till olika konsekvenser, både psykiska och fysiska.

  • Psykisk problematik som ångest, självdestruktivitet, aggressivitet och svårigheter i umgänget med andra samt koncentrationssvårigheter.
  • Fysiska problem kan vara astma, eksem, magont, sömnsvårigheter, huvudvärk.
    Det kan även leda till rädslor, fobier och låg självkänsla. Barnen kan även ha större svårigheter i skolan och få sämre resultat.

Du är inte ensam - det finns stöd att få

Barn och unga som har levt med våld i familjen under lång tid och har utsatts för upprepade trauman kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom. De kan även själva bli utsatta för våld. Våld är ett brott och du som upplever det är ett brottsoffer!

  • Känner du dig ofta ledsen?
  • Har du hört din förälder blivit hotad eller slagen?
  • Har du själv blivit hotad eller slagen?
  • Tror du att det är ditt fel?

Här kan du få hjälp

Det är samhällets ansvar att stödja och hjälpa barn och ungdomar som har upplevt och bevittnat våld. Du kan få stöd och hjälp genom Finspångs kommun och våra hjälpkontakter.

På socialkontoret kan du prata med en socialsekreterare som ger dig stöd och råd. När du ringer numret nedan be att få prata med mottagningen.

0122-850 00

Ungdomshälsan ger dig samtalsstöd.

Ungdomshälsan
Barnmorska och kurator
TeleQ 010-105 93 50

Du kan även boka barnmorska via 1177, mina vårdkontakter

På din skola finns skolsköterska och skolkurator, med dem kan du prata om det som känns jobbigt. De har tystnadsplikt, vilket betyder att de inte får berätta vidare det du berättar för dem.

Socialjouren hjälper dig med akuta problem på kvällar och helger.

011-15 22 83

Vårdcentralen kan hjälpa till med kuratorskontakt som kan stödja och lyssna på dig. Önskar du kuratorskontakt och det inte är akut ring vårdcentralen.

010-10 59 260
Telefontider: vardagar klockan 8-16.

Om något akut händer kan du ringa polisen. Polisen tar också hand om anmälningar av brott och kan ge vägledning. Till polisen ringer du på telefonnummer 114 14.

Om det är ett brott som du ser sker just nu eller om det är akut ska du alltid ringa 112.

Med akut menas om det till exempel är fara för ditt eller någon annans liv och du behöver snabb hjälp från från ambulans, räddningstjänst eller polis.

Kontakt

Socialkontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Socialkontoret har telefontid för privatpersoner måndag-fredag kl. 9-11 och kl. 13-15. Lunchstängt kl. 12-13. För professionella och andra myndigheter har vi öppet vardagar till kl. 16. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 under kvällstid och helger mellan kl. 16-08.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång