Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Finspångs kommunfullmäktige består av 45 ordinarie ledamöter och 25 ersättare. De väljs i allmänna val var fjärde år.

Fullmäktige beslutar i frågor som har en principiell betydelse eller av en annan anledning är av viktig för kommunen. Besluten handlar till exempel om:

  • mål och riktlinjer för verksamheten,
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer,
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
  • val av revisorer, grunderna för ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda,
  • årsredovisningar och ansvarsfrihet samt
  • om folkomröstningar ska genomföras i kommunen.

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis en gång i månaden förutom under juli och augusti. Du kan besöka och lyssna till kommunfullmäktiges möten som är öppna för allmänheten och hålls i sessionssalen i Finspångs kommunhus på Bergslagsvägen 13-15. Du kan också följa mötena direkt här på vår webbplats och titta på mötena i efterhand.

Du se och lyssna på kommunfullmäktiges möten i efterhand. Normalt publiceras en inspelning på den här sidan dagen efter mötet. Du kan se på hela mötet eller söka dig fram till en viss punkt i dagordningen.

Kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande kallas gemensamt för presidium. Tillsammans planerar presidiet för fullmäktiges sammanträden. Ordföranden ansvarar för att leda fullmäktiges möten, med stöd av förste och andre vice ordförande. Om ordföranden inte kan delta vid ett sammanträde är det i stället i turordning förste eller andre vice ordförande som leder mötet.

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Åsa Johansson (C)
Förste vice ordförande
Kommunfullmäktige

asa.johansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Narcissa Gvozdar-Tellefsen (M)
Andre vice ordförande
Kommunfullmäktige

narcissa.gvozdar-tellefsen@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Om du är invånare i Finspångs kommun kan du lämna in medborgar­förslag till kommun­fullmäktige.

Handlingarna innehåller en lista på de frågor som kommunfullmäktige ska prata och besluta om på kommande möte. Där finns ofta utredningar med förslag till beslut. Handlingar hittar du på den här sidan ungefär en vecka innan mötet.

I kungörelsen finns uppgift om när och var mötet ska hållas. Kungörelse sker en vecka före mötet och visas här på vår webbplats.

Formerna för fullmäktiges arbete är bestämda i arbetsordning för kommunfullmäktige.

Kontakt

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång