Finspångs kommun

Språk/Language

Sociala myndighets­nämnden

Sociala myndighetsnämndens uppgift är myndighets­utövning mot enskild. Det betyder att nämnden tar beslut om ansökningar och anmälningar med stöd av de lagar som finns inom det här området.

Ansvarsområde

Sociala myndighetsnämnden beslutar om:

  • ekonomiskt bistånd.
  • skydd och stöd till barn och ungdomar.
  • stöd och behandling till alkohol- och drogmissbrukare.
  • stöd och omvårdnad till äldre.
  • stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagstiftning

Exempel på lagar inom det här området är:

  • socialtjänstlagen (SoL).
  • lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
  • lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
  • lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
  • föräldrabalken (FB).

Sociala myndighetsnämnden har fem ordinarie ledamöter och två ersättare. De är valda av kommunfullmäktige.

Kontakt

Riitta Leiviskä-Widlund (S)
Socialråd och ordförande i sociala myndighetsnämnden
Kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden

0122-857 70
riitta.leiviska-widlund@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Kristina Langfos
Nämndsekreterare
Sociala myndighetsnämnden

0122-850 01
socialtjanst@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång