Finspångs kommun

Språk/Language

Synpunkter och klagomål på förskolor, skolor och fritidshem

Här hittar du information om hur du går tillväga när du vill lämna synpunkter och klagomål gällande förskolor, skolor och fritidshem.

Kontakta verksamheten direkt

Om dina synpunkter eller klagomål gäller det enskilda barnet på förskolan, skolan eller fritidshemmet ska du alltid i första hand vända dig till berörd personal i den aktuella verksamheten. Det gäller alla skolformer. Det kan exempelvis handla om att barnet har svårigheter eller om särskilt stöd, stödundervisning, mobbning och betygsättning.

Kontakta rektor

Om du inte är nöjd med det eller anser att du inte får rätt hjälp ska du kontakta enhetens rektor som har det övergripande ansvaret. Det är rektor för verksamheten som ska se till att barn och elever får det stöd de behöver och som tar beslut om olika åtgärder. Det är av stor betydelse att ansvarig rektor ges möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter. Oftast är detta det enklaste och snabbaste sättet att lösa ett uppkommet problem.

Du hittar kontaktuppgifter till rektorer under respektive skolas sida.

Om du inte får hjälp av rektor

Om problemet inte blir löst efter kontakt med rektor kan du använda dig av kommunens e-tjänst eller blankett för att lämna din synpunkt eller klagomål. Förvaltningen kommer då att hjälpa dig med att utreda ditt klagomål.

Anmälan till Skolinspektionen

Om du efter att ha gjort ovanstående fortfarande känner att du vill gå vidare med dina synpunkter eller klagomål kan du vända dig till Skolinspektionen (det gäller dock inte musikskolans verksamhet). Skolinspektionen har bland annat till uppgift att kontrollera om förskolan eller skolan har följt gällande lagstiftning.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen men många gånger är det enklare att försöka lösa problemen direkt med berörd verksamhet eller ta hjälp av ansvarig chef.

På Skolinspektionens webbplats hittar du fler råd och information om hur du gör en anmälan.

Relaterad information

Kontakt

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg
Sektor utbildning

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång