Finspångs kommun

Språk/Language

Sushi

Denna lista är tänkt som ett hjälpmedel vid planering av en livsmedelslokal som bereder och säljer sushi. Här finns uppräknat olika utrymmen, inredning och utrustning som kan behövas.

Vid hantering av livsmedel, måste bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter följas. Utöver det finns branschriktlinjer som kan underlätta till exempel utformningen av en lokal. Många krav i EG-förordningarna om livsmedelshygien beskriver mål för en bra livsmedelshantering utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger möjlighet för en viss flexibilitet. Företagarna har ansvaret för att visa att de lösningar de valt innebär att lagstiftningen uppfylls. Nedanstående krav kan alltså anpassas till verksamhetens storlek och karaktär.

Miljöenheten gör en bedömning av anläggningens förutsättningar vid den första livsmedels­kontrollen efter att verksamheten har startat. Vid första besöket kontrolleras hela anläggningen, det vill säga egenkontroll och lokal. Om eventuella brister konstateras, tar miljöenheten ställning till vilka åtgärder som är nödvändiga.

En restaurang får starta tidigast två veckor efter att en anmälan om registrering har lämnats till miljöenheten, om inte miljöenheten har registrerat anläggningen innan dess.

En sushirestaurang får starta tidigast två veckor efter att en anmälan om registrering har lämnats till miljöenheten, om inte miljöenheten har registrerat anläggningen innan dess.

Vägledning

 • Arbetsbänk med ho och blandare för beredning av rå fisk.
 • Arbetsbänkar för montering av sushi.
 • Kokplatta/plats för riskokare.
 • Kylförvaring.
 • Frysförvaring.
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Arbetsbänk, minst en bänk med ho och blandare.
 • Kylskåp.
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Vid servering på flergångsporslin krävs ett separat diskutrymme.
 • Diskbänk med ho.
 • Diskmaskin, vid servering.
 • Utrymme för smutsig respektive ren disk.
 • Plats för diskinlämning, avfallsbehållare, tomglas.
 • Närhet till handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Plats för torrvaror, drycker, porslin, förpackningsmaterial.
 • Plats för städutrustning och rengöringsmedel.
 • Upphängningskrokar för städredskap (moppar, skrapor med mera).
 • Utslagsvask och blandare.
 • Utrymme för mottagning, uppackning, returemballage, backar, vagnar och returvaror.
 • Omklädningsrum med plats för åtskild förvaring av privat- och arbetskläder.
 • Plats för smutstvätt, ren tvätt samt eventuellt utrymme för tvätt och torkning av egen tvätt.
 • Personaltoalett med förrum samt handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Eventuellt pausrum.
 • Eventuellt dusch.
 • Kundskydd.
 • Exponeringskyl.
 • Närhet till handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Plats för kaffemaskin, mikrovågsugn, kassa, diskmaskin, dryckeshantering.
 • Utrymme, sopkärl eller container med plats för all typ av avfall, även returemballage och pantflaskor/burkar och som går att hålla rent.
 • Kontorsutrymme skilt från utrymmen där livsmedel hanteras.

Kontakt

Miljöfunktionens expedition
Monica Eriksson
Administratör

0122-852 35
miljo@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång