Finspångs kommun

Språk/Language

Livsmedelsbutik med manuell försäljning

Denna lista är tänkt som ett hjälpmedel vid planering av en livsmedelsbutik med manuell försäljning. Här finns uppräknat olika utrymmen, inredning och utrustning som kan behövas.

En livsmedelsbutik med manuell försäljning jobbar med försäljning av färdigförpackade livsmedel, frukt, grönsaker, konfektyr och nötter i lösvikt. De jobbar också med manuell hantering och försäljning av kött, delikatesser, butiksgrillat, fisk, ost och bröd. Eventuellt även beredning av enklare maträtter.

Vid hantering av livsmedel, måste bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter följas. Utöver det finns branschriktlinjer som kan underlätta till exempel utformningen av en lokal. Många krav i EG-förordningarna om livsmedelshygien beskriver mål för en bra livsmedelshantering utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger möjlighet för en viss flexibilitet. Företagarna har ansvaret för att visa att de lösningar de valt innebär att lagstiftningen uppfylls. Nedanstående krav kan alltså anpassas till verksamhetens storlek och karaktär.

Miljöenheten gör en bedömning av anläggningens förutsättningar vid den första livsmedels­kontrollen efter att verksamheten har startat. Vid första besöket kontrolleras hela anläggningen, det vill säga egenkontroll och lokal. Om eventuella brister konstateras, tar miljöenheten ställning till vilka åtgärder som är nödvändiga.

En livsmedelsbutik får starta tidigast två veckor efter att en anmälan om registrering har lämnats till miljöenheten, om inte miljöenheten har registrerat anläggningen innan dess.

Vägledning

 • Arbetsbänk, minst en bänk med ho och blandare.
 • Plats för skärmaskin, mixer, konservöppnare, våg med mera.
 • Kylskåp.
 • Kyl.
 • Ugn.
 • Värmeskåp.
 • Nedkylningsskåp.
 • Plats för förpackningsmaterial, paketering, vägning och märkning.
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Arbetsbänk med ho och blandare.
 • Exponeringskyl.
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Arbetsbänk med ho och blandare.
 • Plats för köttkvarn (i kyla).
 • Köttkyl.
 • Plats för förpackningsmaterial, paketering, vägning och märkning.
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Styckningsrum vid styckning (huggkubb, bandsåg, styckningsbord och ovan nämnda
  utrustning/inredning).
 • Arbetsbänk med ho och blandare.
 • Fiskkyl för rå och beredda fiskprodukter.
 • Plats för förpackningsmaterial, paketering, vägning och märkning.
 • Plats för ismaskin.
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Värmeenheter med fläkt (spis, stekbord, ugn, fritös, värmeri, mikrovågsugn).
 • Arbetsbänkar med ho och blandare beroende på omfattning och karaktär.
 • Avställningsytor, hyllinredning.
 • Nedkylningsskåp.
 • Utrustning för varmhållning.
 • Kyl.
 • Frys.
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Plats för utrustning för eventuell cateringverksamhet.
 • Diskbänk med ho och duschpistol.
 • Plats för smutsig respektive ren disk.
 • Närhet till handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Utrymme för förvaring av förpackade torrvaror.
 • Kylutrymme.
 • Frysutrymme.
 • Arbetsbänk med ho och blandare för trimning av grönsaker, frukt.
 • Utrymme för säsongsartiklar, dekorering, reklammaterial med mera.
 • Närhet till handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Utrymme för mottagning, uppackning, returemballage, backar, vagnar och returvaror.
 • Tillräckligt med hyllor, kylar och frysar.
 • Plats för lösviktsprodukter.
 • Plats för inlämning av pantflaskor/burkar.
 • Eventuell kundtoalett.
 • Utrustning för demonstationer till exempel värmeplatta, kyl.
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Plats för recept, exponeringsvara.
 • Plats för avfallsbehållare.
 • Plats för städutrustning (svabbvagn, skurmaskin, rengöringsmedel med mera).
 • Upphängningskrokar för städredskap (moppar, skrapor med mera).
 • Utslagsvask och blandare.
 • Omklädningsrum med plats för åtskild förvaring av privat- och arbetskläder.
 • Plats för smutstvätt, ren tvätt samt eventuellt utrymme för tvätt och torkning av egen tvätt.
 • Personaltoalett med förrum samt handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Eventuellt pausrum.
 • Eventuellt dusch.
 • Utrymme, sopkärl eller container med plats för all typ av avfall, även returemballage och pantflaskor/burkar och som går att hålla rent.
 • Kontorsutrymme skilt från utrymmen där livsmedel hanteras.
 • Hantering av vilt, kräftkokning eller annan hantering, kontakta miljökontoret för mer
  information

Relaterad information

Kontakt

Miljöfunktionens expedition
Monica Eriksson
Administratör

0122-852 35
miljo@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång