Finspångs kommun

Språk/Language

Småskalig tillverkning av livsmedel

Denna lista är tänkt som ett hjälpmedel vid planering av en livsmedelslokal med småskalig tillverkning och försäljning av livsmedel. Här finns uppräknat olika utrymmen, inredning och utrustning som kan behövas.

Småskalig tillverkning av livsmedel är en verksamhet med begränsad tillverkning/försäljning. Produktionen får vara max 500 kg/vecka och försäljning får bara ske i kommunen och angränsande kommuner. Det kan röra sig om matlådor, osttillverkning, bageriprodukter med mera. Är produktionen mer än 500 kg/vecka och/eller försäljning sker utanför angränsande kommuner måste verksamheten godkännas av Livsmedelsverket.

Vid hantering av livsmedel, måste bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter följas. Utöver det finns branschriktlinjer som kan underlätta till exempel utformningen av en lokal. Många krav i EG-förordningarna om livsmedelshygien beskriver mål för en bra livsmedelshantering utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger möjlighet för en viss flexibilitet. Företagarna har ansvaret för att visa att de lösningar de valt innebär att lagstiftningen uppfylls. Nedanstående krav kan alltså anpassas till verksamhetens storlek och karaktär.

Miljöenheten gör en bedömning av anläggningens förutsättningar vid den första livsmedels­kontrollen efter att verksamheten har startat. Vid första besöket kontrolleras hela anläggningen, det vill säga egenkontroll och lokal. Om eventuella brister konstateras, tar miljöenheten ställning till vilka åtgärder som är nödvändiga.

En tillverkningslokal för småskalig verksamhet får starta tidigast två veckor efter att en anmälan om registrering har lämnats till miljöenheten om inte miljöenheten har registrerat anläggningen innan dess.

Vägledning

 • Värmeenheter eller annan utrustning som behövs för tillverkningen beroende på verksamhetens karaktär och omfattning.
 • Arbetsbänkar med ho och blandare beroende på omfattning och karaktär.
 • Avställningsytor, hyllinredning.
 • Skilda kylenheter för råvaror och färdigberedda livsmedel.
 • Frys.
 • Utrustning för nedkylning/nedfrysning.
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Utrustning för paketering och märkning.
 • Exponeringsdisk.
 • Plats för kassa och förpackningsmaterial.
 • Kundskydd.
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Diskbänk med ho.
 • Diskmaskin.
 • Utrymme för smutsig respektive ren disk.
 • Omklädningsrum med plats för åtskild förvaring av privat- och arbetskläder.
 • Plats för smutstvätt, ren tvätt samt eventuellt utrymme för tvätt och torkning av egen tvätt.
 • Personaltoalett med förrum samt handtvättställ med engångshanddukar och tvål.
 • Eventuellt pausrum.
 • Eventuellt dusch.
 • Utrymme för torrvaror, förpackningsmaterial.
 • Plats för städutrustning (rengöringsmedel med mera).
 • Upphängningskrokar för städredskap (moppar, skrapor med mera).
 • Utslagsvask och blandare.
 • Utrymme för mottagning, uppackning, returemballage, backar, vagnar och returvaror.
 • Utrymme, sopkärl eller container med plats för all typ av avfall, även returemballage och pantflaskor/burkar och som går att hålla rent.
 • Kontorsutrymme skilt från utrymmen där livsmedel hanteras.

Kontakt

Miljöfunktionens expedition
Monica Eriksson
Administratör

0122-852 35
miljo@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång