Finspångs kommun

Språk/Language

Praktik för vuxna

Arbetsmarknadsenheten samarbetar med många lokala företag och föreningar för att hjälpa individer att närma sig arbetsmarknaden genom praktik. Fler platser skulle göra fler individer bättre rustade för ett arbete. Samtidigt säkrar ditt företag eller förening att ni har arbets­kraft framöver.

Person står och slipar, hantverk AME

Vill ditt företag vara med och erbjuda en plats för praktik? Praktik kan pågå i allt från två veckor till tre månader och kan ge individen:

  • Utökad kunskap om olika yrkesval.
  • Ett utvecklat kontaktnät, nya referenser.
  • Ibland ett arbete.
  • En förståelse för den egna arbetskapaciteten, förmågor och begränsningar.
  • En känsla av tillhörighet och sammanhang.
  • Språkträning.

Praktik sker ofta i samverkan med Arbetsförmedlingen i de fall individen är inskriven som arbets­sökande. I dessa fall fattar Arbetsförmedlingen beslut om insatsen efter arbets­givarkontroll och samråd med facklig organisation.

Är individen inte inskriven hos Arbetsförmedlingen så kan Finspångs kommun besluta om kompetenshöjande insats/praktik enligt socialtjänstlagen. Med ett praktikbeslut följer alltid ett försäkrings­skydd.

Vi hoppas att ditt företag vill medverka till att göra en insats som kan vara mycket meningsfull för den enskilde även om inte rekryteringsbehov finns just i dag.

Kontakt

Johanna Sinanovic
Arbetsmarknadskoordinator
Arbetsmarknadsenheten

0122-851 31
kommun@finspang.se

Ekedalsvägen 5, 612 44 Finspång

Ellinor Berg
Arbetsmarknadskoordinator
Arbetsmarknadsenheten

0122-858 82
ellinor.berg@finspang.se

De Bescheväg 3. 612 30 Finspång.