Finspångs kommun

Språk/Language

Inköp och upphandling

Vill du bli leverantör till Finspångs kommun? Då behöver du delta i en offentlig upphandling. Här hittar du information om hur du lämnar anbud och om pågående upphandlingar.

När Finspångs kommun ska köpa en vara, tjänst eller entreprenad görs en offentlig upphandling. All upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, vilken kommunen som offentlig myndighet är skyldig att följa.

LOU, lagen om offentlig upphandling, styr vilka tröskelvärden som den upphandlande myndigheten ska iaktta.

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Ekonomi- och styrningsavdelningen i Finspångs kommun ansvarar för och samordnar kommunens upphandlingar.

För att bli leverantör till Finspångs kommun behöver du delta i någon av kommunens offentliga upphandlingar. Det gör du genom att skapa ett anbudsgivarkonto via systemet e-Avrop. Du kan samtidigt prenumerera på annonser inom ditt område. Det gör du också via e-Avrop.

När du hittat en upphandling som du vill medverka i kan du hämta upphandlingsdokumentet kostnadsfritt direkt i annonsen.

Alla upphandlingar annonseras i e-Avrop och när det gäller större upphandlingar även i EU:s databas TED. Du kan se annonserna nedan.

I Finspångs kommuns riktlinjer för direktupphandling anges hur en direktupphandling ska genomföras. Direktupphandlingsgränsen uppgår till 700 000 SEK.

Du kan läsa mer om processen för direktupphandling samt gällande tröskelvärden på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Kontakt

Upphandling
Ekonomi- och styrningsavdelning

0122-853 76
upphandling@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång