Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för Hotellet 5 har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Hotellet 5 vann laga kraft 11 maj 2024.

Planens syfte är att kunna framtidens behov genom en flexibel detaljplan med syfte att möjliggöra bostäder, verksamhetslokaler och kontor i ett centralt läge i Finspång tätort, samt att kombinera de värden som redan finns på platsen med utveckling anpassad till nya behov. Planen bedöms ge ett tillskott på cirka 40 lägenheter.

Planområdet ligger i de mest centrala delarna av Finspångs tätort då det har en direkt anslutning till torget i centrum.

Detaljplaneprocessen.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång