Finspångs kommun

Språk/Language

Livsmedelskontroll och efterhandsdebitering

Från och med den 1 januari 2024 har ett nytt system införts för debitering av livsmedelskontroller i Sverige för restauranger, caféer och andra livsmedelsföretag. Nu betalar du efter att kontroll utförts istället för årligen.

Med det nya systemet kommer alla livsmedelsföretag att betala kontrollavgift efter att livsmedelskontroll gjorts på företaget. I det tidigare avgiftssystemet betalades en avgift årligen i början av varje år, även om kontroll inte utfördes varje år.

Riskklassning av verksamhet

Inför år 2024 har samtliga verksamheter i Finspångs kommun riskklassats enligt det nya systemet. Den nya riskklassningen visar hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under fem år.

Avgift för livsmedelskontroll

Hur stor avgift som ska betalas beror på hur lång tid livsmedelskontrollen tar, där vi också räknar in tid för exempelvis förberedelser och administration.

Från och med 2024 är timavgiften för livsmedelskontroll 1 250 kr.

Kontakt

Miljöfunktionens expedition

0122-852 35
miljo@finspang.se