Finspångs kommun

Språk/Language

Anmäl behov av busskort vid gymnasiestudier i annan kommun

Du som bor i Finspångs kommun och studerar, eller ska börja studera, på en gymnasieskola i en annan kommun i Östergötland behöver anmäla ditt behov av busskort via en e-tjänst. För att garantera att du får ditt busskort till skolstarten vill vi ha din ansökan senast 1 augusti.

Buss vid busshållplatsen utanför Bildningen i centrala Finspång

Detta gäller för dig som studerar i en annan kommun i Östergötland

Studerar du på en gymnasieskola i annan kommun inom Östergötland och uppfyller avståndskravet 6 km till skolan erbjuds du ett busskort av hemkommunen. För att få ditt nuvarande busskort laddat med ny läsårsbiljett eller för att få ett nytt busskort till nästa läsår behöver du anmäla ditt behov via e-tjänsten nedan.

Skickar du in din anmälan före 1 augusti garanteras att ditt busskort är laddat till skolstart. Kommer anmälan in senare kan det kan ta längre tid, cirka 1-2 veckor. Handläggning av inkommande ärenden startar 1 augusti och därefter kommer du få besked.

Både du som redan studerar i gymnasiet och du som ska börja årskurs 1 behöver göra en anmälan i e-tjänsten. Ny anmälan ska skickas in inför varje nytt läsår eftersom beslut om busskort endast gäller för ett läsår i taget. Har du ett busskort sedan tidigare ska du behålla det även på gymnasiet.

Du behåller busskortet hela gymnasietiden, det laddas på med en ny läsårsbiljett när du blivit beviljad ett busskort.

Detta gäller för dig som studerar i Finspångs kommun

Studerar du på Bergska gymnasiet eller Curt Nicolin Gymnasiet och har mer än 6 km till skolan erbjuds du ett busskort av hemkommunen. Du behöver inte ansöka om busskort, ditt nuvarande busskort kommer att laddas med en läsårsbiljett inför nästa läsår. Har du inte redan ett busskort skickas ett nytt busskort laddat med en läsårsbiljett hem till din folkbokföringsadress.

Detta gäller för dig som studerar i Katrineholm

Du som bor i Östergötland och ska läsa på gymnasieskola i Katrineholm ska vända dig till Katrineholms kommun för att ansöka om ett busskort. Ansökan görs via Katrineholms kommuns e-tjänst. Mer information finns på Katrineholms kommuns webbplats.

Mer information

Vill du veta mer om busskort och resor för gymnasieelever i Finspångs kommun? Besök sidan nedan för att läsa mer.

Kontakt

Åsa Aktner
Handläggare gymnasieskola och elevresor

0122- 859 41
asa.aktner@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång