Finspångs kommun

Språk/Language

Räddningstjänstens organisation

Räddningstjänsten Finspång tillhör Finspångs kommun, sektor samhälls­byggnad och består av cirka 60 medarbetare som är fördelade på heltid, deltid och räddningspersonal i beredskap.

Övning för nya deltidsbrandmän 24 oktober 2018.

Med hjälp av en fastställd risktopografi innebär den nuvarande fördelningen att cirka 70 procent av befolkningen nås av en räddningsstyrka inom 10 minuter, 90 procent nås inom 20 minuter och 100 procent nås inom 30 minuter. 

Från tätortens brandstation utgår

  • en räddningschef i beredskap
  • en styrkeledare
  • fyra heltidsbrandmän

Detta förstärks vid larm av:

  • tre deltidsbrandmän

Vid våra ytterområden utgår

  • två FIP (Första insats person) Rejmyre
  • två FIP (Första insats person) Hällestad
  • CIP (Civil insatsperson) Igelfors och Byle

Utöver den egna organisationen har räddningsledaren möjlighet att larma räddnings­styrkor från närliggande kommuner när brand eller olycka inträffat nära gränsen till respektive kommun.

Kontakt

Peter Kindblom
Räddningschef
Räddningstjänsten

0122-850 78
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång